keskiviikko 23. heinäkuuta 2014

Työtä ympäri vuoden

On kesä ja lomakausi. Monille työssäkäyville tämä on mukavaa aikaa nauttia  auringosta ja lämpimistä päivistä. Opiskelijalle tämä tarkoittaa tiukemman toimeentulon aikaa.

Meillä Suomessa valtio  ja Kela olettavat, että opiskelija opiskelee vain 9 kuukautta vuodessa. Tämän saman logiikan mukaan valtiolla ei ole velvollisuutta taata opiskelijalle toimeentuloa ympärivuotisesti, vaan se katkeaa aina kesäkuukausiksi. Toki kikkailemaan pystyy, esimerkiksi tekemällä riittävän määrän kesäopintoja ja näin kerryttämällä opintopisteitä, joilla saa tuet myös kesäkuukausilta.

Jos kesällä ei halua opiskella, on käytännössä valittava kahden vaihtoehdon väliltä: mentävä töihin tai nostettava  opintolainaa. Jos opintolainaa ei halua jostain syystä nostaa, esimerkiksi siksi, että oma työllistyminen valmistumisen jälkeen näyttää epätodennäköiseltä tai ainakin heikolta, on opiskelija pakotettu menemään töihin. Opiskelija ei ole oikeutettu kesäaikana minkäänlaisiin työttömyystukiin tai muihin etuuksiin. Useat kaupungit ja kunnat eivät myönnä opiskelijalle toimeentulotukea ennen kuin koko vuoden opintolainamäärä on kokonaan nostettu pankista.

Hyvä kysymys onkin, mikä opiskelijan status kesäkuukausina on. Kela ei toisaalta katso opiskelijan olevan oikeutettu opintotukeen ilman kesäopintoja, mutta taas toisaalta TE-keskus ei katso opiskelijan olevan työtön, koska tämä on kirjoilla oppilaitoksessa.

Edeltävät asiat johtavat siihen, että opiskelijan täytyy yhdeksän  kuukautta täysipäiväisesti opiskeltuaan viettää kesälomansa töissä. Käytännössä opiskelijalla ei ole oikeutta nauttia koululaisille ja palkkatöissä oleville kuuluvasta kesälomasta. Töiden saaminen kesäksi onkin sitten etenkin suurissa opiskelijakaupungeissa kiven alla. Yhtä kesätyöpaikkaa kohden on moninkertainen määrä työttömiä opiskelijoita hakemassa paikkaa.

Ylipäätään ympärivuotinen opiskelu ja/tai kesällä ja opintojen ohessa tehtävä työ ei ainakaan helpota  tiukkenevissa tavoiteajoissa pysymistä. Ei kukaan oleta työntekijöiltä, että he työskentelevät ilman lomia ympäri vuoden. Kuitenkin, jos olet opiskelija, on tällainen oletus Kelan ja muiden valtion virastojen kannalta itsestäänselvä.

Pitäisikö siis oikeasti ajatella myös opiskelijoiden hyvinvointia ja taata heille ympärivuotinen toimeentulo ilman jatkuvaa töissä rehkimistä. Näin meillä saattaisi olla tulevaisuudessa työntekijöitä, jotka ovat valmistuneet tavoiteajassa eivätkä saaneet ”burn outia” ennen työelämään pääsyään. Tällä tavoin opiskelukin olisi tehokkaampaa ja sitä kautta laadukkaampaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti