torstai 18. elokuuta 2016

OAMK - Kun raha ratkaisee

Viime viikkoina julkisuudessa on jälleen vellonut keskustelu siitä, kuinka yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusta ollaan lähivuosina vähentämässä nykyisestä tasosta. Korkeakoulut ovat jo muutaman vuoden joutuneet kiristämään toimintaansa säästösyistä, osa on joutunut käymään läpi yt-neuvotteluja henkilöstön kanssa.

Oulun ammattikorkeakoulun hallitus päätti eilisessä kokouksessaan (17.8.), tulevia rahoitusneuvotteluja ajatellen, "kehittää koulutustarjontaansa". Hallitus toteaa tiedotteessan: 

"Kehittämistarpeen taustalla on korkeakoulujen rahoitusleikkaukset, joiden myötä perusrahoitus on pudonnut vuodesta 2012 noin 12,5 % tähän vuoteen verrattuna, ja tulee todennäköisesti pienemään edelleen vuoden 2016 tasosta vuoteen 2020 mennessä 14 %. Kokonaisuudessaan rahoitus pienenee kuluvan vuosikymmenen aikana noin neljänneksen." (Tiedote kokonaisuudessaan)

Tästä johtuen ammattikorkeakoulu vähentää erilaisista koulutuksista aloituspaikkoja ja tiivistävää toimintojaan. Ainoana tutkinto-ohjelmana OAMK ilmoittaa lakkauttavansa kirkkomuusikon (amk) koulutuksen. Hallitus perustelee päätöstään hakijapulalla.

Olen täydet kolme vuotta opiskellut kyseisessä koulussa musiikkipedagogin tutkintoa, ja samoissa tiloissa ja yhteisillä tunneilla ovat pyörineet myös kirkkomusiikinopiskelijat. Ymmärrettävästi tieto tuli itselleni ja varmasti monelle tutkinto-ohjelman opiskelijalle yllätyksenä.

Kirkkomusiikin lakkauttaminen tuntuu täysin järjettömältä vaihtoehdolta. Kun mietitään ammattikorkeakoulujen rahoitusperusteita, on yksi merkittävä tekijä muiden joukossa opiskelijoiden työllistyminen valmistumisensa jälkeen. Kirkkomusiikin opiskelijoiden työllistyminen on kuitenkin parhaita koko ammattikorkeakoulussa ja lähentelee varmasti 100 prosenttia.

Päätös vaikuttaa varmasti myös merkittävällä tavalla seurakuntien työhön lähivuosina Oulun alueella, Lapista puhumattakaan. Oulu on ollut vuosia pohjoisin kouluttaja kulttuurinalalla ja kirkkomuusikoita ei suomenkielellä kouluteta muualla kuin Sibelius-Akatemiassa, Helsingin- ja Kuopion osastoissa. Opiskelijat usein valmistumisensa jälkeen hakeutuvat töihin ensisijaisesti lähialueelle. Lapin seurakuntien kannalta ongelma tulee olemaan kuinka kanttoreita jatkossa saadaan töihin, kun suuret ikäluokat eläköityvät ja pohjoisimpana kouluttajana on Kuopio.

Varmasti oikea syy lakkauttamiseen, jota perusteissa ei kerrota, on kirkkomusiikin koulutusohjelman kalleus. Koska kirkkomuusikko on seurakunnassaan monipuolinen musiikin ammattilainen, kuuluu
opiskeluun kolme eri instrumenttia sekä kuoronjohto, joiden lisäksi on yhteisiä teoria-aineita. Totta on, että tilastoja katsoessa kirkkomuusikot ovat muiden musiikinopiskelijoiden kanssa suurimpia kulueriä, kun lasketaan koulutuksen hintaa suhteessa aloituspaikkamäärään.

OAMK ja sen hallitus lähtee jälleen kerran päätöksenteossaan liikkeelle rahoitus ensin, koulutus sitten periaatteella. Totta toki on, että valtiontasolla leikkauksia on tiedossa. Kirkkomusiikin lakkauttaminen on kuitenkin, rahoituksenkin kannalta, huono vaihtoehto. "Ei lypsävää lehmää kannata teurastaa", sanoo sananlaskukin. 

Tämä päätös on kaikkea muuta kuin OAMK:n johdon puheissaan alleviivaamaa alueellista vastuuta. Valitettavasti jälleen säästöt menevät edelle, ja kärsijöinä ovat opiskelijat ja työnantajat. Tätä kai se yhtiöttäminen tiesi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti